Hoe komt u over op anderen?

Wanneer mensen u voor de eerste keer ontmoeten, ervaren ze u vaak anders dan zodra u zich thuis voelt. Voor u is het belangrijk te weten hoe u qua gedrag op anderen overkomt.Deze gedragsscan geeft u een beeld van hoe anderen u in eerste instantie ervaren. Na uitleg van de trainer en coach weet u welk effect uw gedrag op anderen heeft en op welke wijze u dit positief kunt beïnvloeden.

Wilt u aangeven in welke mate de beweringen op dit blad het meest overeenkomen met de manier waarop u denkt, voelt of handelt? Druk u hierbij uit in Eens of Oneens en doe dit vooral eerlijk! Sla geen enkele stelling over want anders is het resultaat niet betrouwbaar. Vergeet ook niet om uw gegevens in te vullen!

Gedragsscan

Start hier

0$

Vraag 1

Mijn benadering is strijdlustig en recht op de man af. Ik wil de weerstanden tegen mijn argumentatie doorbrekenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 2

Mijn nazorg is heel goed. Ik neem de tijd om mezelf ervan te overtuigen, dat na afhandeling van gemaakte afspraken, de ander tevreden isSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 3

Ik houd ervan mijn activiteiten te plannen en besteed hier bijna teveel tijd aanSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 4

Ik geef dikwijls uitgebreide uitleg, omdat ik een compleet beeld van de mogelijkheden wil geven, inclusief de detailsSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 5

In de opening van een bespreking probeer ik over het algemeen meteen de touwtjes in handen te nemenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 6

Soms kost het mij moeite om tijdens het argumenteren tot de kern van mijn verhaal te komen. In feite vind ik van mezelf dat ik wat vaag benSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 7

Afsluiten is na mijn grondige argumentatie niet nodig. Ik houd er niet van om een vervolg te vragenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 8

Het begin van mijn bespreking verloopt vaak warm en vriendelijk. Dit vind ik nodig om een goede basis te leggen voor het zakelijke gedeelte van mijn gesprekSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 9

Ik neem zo snel mogelijk het gesprek in eigen hand en blijf mij op de feiten concentrerenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 10

Mijn geduld is beperkt waar het gaat om bezwaren te overwinnen. Vooral als het om emotionele bezwaren gaatSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 11

Aan het eind van een gesprek laat ik de feiten voor zich spreken en aarzel niet om bepaalde zaken te herhalen als dat nodig mocht zijnSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 12

Mijn benadering is strijdlustig maar ik doe er alle moeite voor dat mijn gesprekspartner mij aardig vindtSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 13

De jeugd van vandaag de dag zou er beter aan doen wat meer ervaring van oudere mensen te benutten of te willen begrijpenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 14

Ik zou het dagelijks leven wel eens willen ontvluchten wanneer ik me ontmoedigd of zwaar teleurgesteld voelSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 15

Dat anderen positief over mij praten, vind ik erg belangrijkSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 16

Belangrijke levensbeslissingen vinden plaats op basis van een gevoelsmatige besluitvormingSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 17

Ik daag graag anderen uit, stel scherpe vragen en stel me graag strijdlustig opSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 18

Ik houd niet van treuzelenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 19

Als mensen niet direct begrijpen wat ik bedoel, dan vind ik het niet vervelend om mijn verhaal nog eens te vertellenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 20

Op informele bijeenkomsten merk ik dat ik vaak praat over zaken. Ook snuffel ik graag in boeken en tijdschriftenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 21

Gedrag van kinderen moet soms voor hun eigen bestwil hardhandig rechtgezet wordenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 22

Als ik het ergens niet mee eens ben, dan geef ik graag mijn meningSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 23

Ik tracht mijn kennis goed op peil te houden door cursussen, conferenties of lezingen bij te wonenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 24

Als iemand zich overmatig onderdanig gedraagt of om de minste reden toegeeft, erger ik mij daar mateloos aanSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 25

Hard rijden vind ik fijnSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 26

Ik vind het normaal dat er openlijk gesproken kan worden over sexualiteitSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 27

Nadat er iets voor iemand uitgevoerd is, neem ik er de tijd voor om mezelf ervan te overtuigen dat hij tevreden isSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 28

Het komt vaker voor dat ik zelf aan het woord ben, dan dat ik aandachtig luisterSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 29

Mijn gespreksbenadering is logisch, ik houd mij aan de feiten, ben zakelijk en voel me op mijn gemakSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 30

Blozen doe ik zelden of nooitSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 31

Eigen baas zijn is ook niet alles, daarom blijf ik liever in loondienstSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 32

Herinvoering van dienstplicht zou voor veel jongeren een goede zaak zijnSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 33

Ik onderzoek graag of er naast de standaardmethode, ook nog andere manieren zijn om tot een oplossing te komenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 34

Als ik me erg verdrietig of teleurgesteld voel, zal ik dit anderen niet tonenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 35

Medewerkers zijn over het algemeen in staat hun doelen te realiseren en zichzelf daarbij te controlerenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 36

Het zou voor veel mensen goed zijn als de discipline weer zou worden aangehaaldSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 37

Als situaties gespannen raken, voel ik me gedwongen er iets aan te doenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 38

Thuis stimuleerden mijn ouders mij zelf dingen te onderzoeken, te leren en te ontdekkenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 39

Ik hou van snelle besluitvorming, de knoop doorhakken en weer doorgaanSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 40

Als effectief leider wil ik dat mijn mensen het beste van zichzelf geven in plaats van het beste voor zichzelf zoekenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 41

In contacten met anderen ben ik in staat me open en eerlijk op te stellenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 42

Het is goed dat voorafgaand aan een film de kijkwijzer van de filmkeuring (leeftijd, geweld, etcetera) wordt weergegevenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 43

Als anderen praten, voel ik me op mijn gemak door te zwijgenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 44

Ik voel me het beste als ik actief ben met sporten, werken in de tuin of wandelenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 45

Mensen die hun carrière opgeven om een nieuwe levensstijl te beginnen, benijd ikSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 46

Commerciële mensen moet je niet altijd op hun woord gelovenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 47

Het zou voor de maatschappij beter zijn,dat er strenger wordt opgetreden tegen de kleine criminaliteit (winkeldiefstal, auto-inbraken, zakkenrollen en vandalisme)Selecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 48

In een gezelschap van onbekenden voel ik me zelden verveeld, ongeduldig of eenzaamSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 49

Kinderen zijn in veel gezinnen tegenwoordig de baasSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 50

Wanneer iets plotseling gebeurt, voel ik me onbehaaglijkSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 51

Ik ben me ervan bewust, dat het beter is dat ik soms minder eet en minder drink dan dat ik nu doeSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 52

Als kind vond ik het vervelend dat ouderen mij niet serieus namenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 53

Bazige types ontbreekt het vaak aan zelfvertrouwen, al realiseren zij zich dit zelf nietSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 54

Stoppen met roken en drinken en het houden aan een dieet vind ik moeilijkSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 55

Een belangrijk besluit direct nemen is erg moeilijkSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 56

Ik houd ervan de mensen de waarheid recht in het gezicht te zeggenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 57

Ondanks dat ik inwendig kook, weet ik me kalm voor te doenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 58

Veel mensen luisteren tegenwoordig te veel naar de mening van anderenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 59

Omdat ieder besluit consequenties heeft, verkies ik alvorens een besluit te nemen, allereerst alle zaken goed op een rij te zettenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 60

Ik kan nog wel eens te snel iets roepen tijdens een overleg of gesprek, zonder er eerst goed over na te denkenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 61

Als mijn baas zegt dat ik iets moet doen, dan doe ik dat, ook al ben ik het er niet mee eensSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 62

Eén van de grootste deugden, zo niet de grootste, is nederigheidSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 63

De gevangenisstraffen van vandaag de dag zijn veel te lichtSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 64

Ik leef niet om te werken, maar werk om te levenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 65

Te weinig mensen durven voor hun mening uit te komenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 66

Op tv, in games en op Netflix zien we te veel sex en geweldSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 67

Het is beter dat de politie nog strenger optreedt tegen alcohol in het verkeerSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 68

Tijdens een gesprek krijg ik voor mezelf wel eens het gevoel: “Houd je mond dicht, je praat te veel”Selecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 69

Gedrag van mensen is niet te veranderenSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 70

De oorzaak van fouten is vaker gelegen in misverstanden, dan in zorgeloosheidSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 71

Dat anderen het met mij eens zijn, is belangrijk voor mijSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 72

Het is beter dat ervaring van mensen geregeld getoetst wordt aan nieuwe feiten en informatieSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Vraag 73

Na het horen van andere meningen herzie ik vaak mijn eigen standpuntSelecteer eens of oneens om door te gaan

Volgende

Uw antwoorden worden verwerkt tot een overzicht waaruit u uw communicatie stijl, uw sterktes en valkuilen kunt opmaken. Zodra dit resultaat bekend is ontvangt u per mail meer informatie.

Samenvatting

Omschrijving Informatie Hoeveelheid Prijs
Discount :
Totaal :

Verstuur formulier