Het brein leren wat het brein niet weet, dat is de essentie. Hersenwetten maken dat het verschil de overeenkomst is.

 • Triple A BreinTalent Methode

 • Hoe werkt de methode?

 • 10 Tips om Breinvriendelijk te communiceren

 • Blogs

 • Casuïstiek

Door meer kennis te verkrijgen over de werking van uw eigen brein, en het brein van anderen. Een aanpak gebaseerd op de drie pijlers: Aangeboren-, Aangetoond- en Aangeleerd gedrag. Met als basis neurowetenschap (Neural Cause & Effect) in combinatie met talentmanagement.

Triple A BreinTalent Methode

Gedragsverandering heeft blijvend effect wanneer de oorzaak wordt aangepakt in plaats van de symptomen te bestrijden. Hoe? Door de biochemische werking van de hersenen te leren begrijpen voor de duurzame oplossing. Neurowetenschappelijk onderzoek wijst uit dat tot op hoge leeftijd het brein het vermogen heeft om te blijven leren, neuroplasticiteit.

De methode is opgebouwd uit de volgende vijf elementen:

1) Aangeboren gedrag – het DNA van beide ouders als basis;

2) Voorprogrammatie – ‘breinarchief’ door opvoeding gevormd;

3) Aangeleerd gedrag – veelal veroorzaakt door de omgeving;

4)Aangetoond gedrag – het zicht- en meetbare gedrag van alledag;

5) Neurowetenschap- Neural Cause & Effect als handvat om te leren.

Hoe werkt de Triple A BreinTalent methode?

 1. Onderzoek naar de huidige sitautie en oorzaken;
 2. Inventariseren van aanwezig talent en voorgeprogrammeerd gedrag;
 3. Plan van aanpak opstellen om handelen en gedrag in balans te brengen;
 4. Ontwikkelen door het toepassen van het HECT-proces;
 5. BreinTalentgericht navigeren op basis van aangetoond gedrag en resultaat.

Dankzij deze BreinTalentgerichte individuele- of groepsgerichte aanpak wordt dit proces ervaren als confronterend en resultaatgericht. Waardoor mensen en teams een betere versie van zichzelf willen creëren en bouwen aan een toekomst die men voor ogen heeft.

De Triple A BreinTalent methode is zinvol wanneer:

 • Talenten mensen in de weg zitten;
 • Communicatie met te veel ruis overheerst;
 • Werkstress het energieniveau bepaalt;
 • Conflictsituaties de samenwerking blokkeert.

10 Tips om Breinvriendelijk te communiceren

In de praktijk blijkt dat de meeste communicatieproblemen ontstaan omdat jouw brein en het brein van je gesprekspartner(s) niet op dezelfde wijze ‘gevuld” is. Dus jouw waarheid is in de ogen van de ander niet de waarheid. Daardoor komen er gevoelens vrij die jij mogelijk helemaal niet zo bedoeld hebt met alle gevolgen van dien.

Gelukkig zijn er tips om bovenstaande te voorkomen. Gebaseerd op neuro wetenschappelijk onderzoek. De laatste 15 jaar is er meer kennis opgedaan over de werking van het menselijk brein. Die is verzameld en voorzien van ‘hoe dan?’ door de oprichters van Sparkwise. Dit heeft geleid tot de Neural Cause & Effect-methode (NCE). Daaruit komen deze tips voort:

 1. Respecteer de breinwet van de intrinsieke motivatie, leg niks op! (“u moet”) maar maak ze enthousiast door voordelen te benoemen waardoor ze “zelf willen”.
 2. Vermijd waardeoordelen in de boodschap, benoem alleen feiten en gevolgen!
 3. Stuur op de aanmaak van positieve hormonen, zorg voor Dopamine (successen behalen) Serotonine (beloning, iemand prijzen), Oxytocine (echt contact) en Endorfine (maak plezier)
 4. Controleer of jouw boodschap op de juiste manier geïnterpreteerd wordt, spreek je wel ‘dezelfde taal’.
 5. Hou rekening met de wet van de zelfbeschikking, zelfs wanneer iemand wil kun je door “je zou moeten” veroorzaken dat de ander NEE gaat denken

Lees meer…

Blog - Breinwetten

“Hoe nemen we medewerkers mee in het leren van nieuwe kennis en vaardigheden?”

Nieuwe kennis opdoen en nieuwe vaardigheden aanleren. Hoe makkelijk is dat? Als trainer en coach weet ik als geen ander dat dit per persoon heel veel kan verschillen. Waar het lijkt of de een iets zonder problemen oppakt, heb je het idee dat dit bij een ander niet gaat lukken.

De neurowetenschap heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld. Daarom weten we tegenwoordig aantoonbaar dat ieder menselijk brein tot op hoge leeftijd ‘neuroplastisch’ is. In ‘gewoon’ Nederlands betekent dat: ons brein kan leren.

Lees meer..

Blog - Breinwetten

‘Hoe krijg ik talentmanagement op de agenda, hoe kan ik het belang van talentmanagement benadrukken?’’

Van nature zijn wij geneigd om nieuwe ideeën of aanpassingen op werkwijzen in eerste instantie af te wijzen. Mensen houden nu eenmaal niet van veranderen. Veranderen kost energie, en ons brein is er van nature op gericht om zo energiebesparend mogelijk bezig te zijn.

Dus als je een reactie in het management of bij medewerkers hoort als: ”Wat een onzin, talentmanagement, is typisch weer zo’n hype, doen we niet aan mee”… Is heel normaal.

Lees meer…