Talentmobilisatie

Hoe mobiliseert en ontwikkelt u het talent? En hoe zorgt u ervoor dat het talent tot uiting komt en dat u het kunt inzetten op de manier die het beste bij u past?

Iedereen beschikt over talent en verdient de mogelijkheid om zijn talenten te herkennen, in te zetten en te ontwikkelen.

Wanneer uw medewerkers meer inzicht hebben in hun talenten vergroot dat de betrokkenheid, tevredenheid en prestaties. Creëer de optimale fit tussen de sterke punten van de medewerker en de functie eisen. Dit heeft positieve effecten op hun welzijn en bevlogenheid.

Onderdeel van talentmobilisatie is het in kaart brengen van drijfveren, meten van talenten en competenties, talentontwikkeling, teamwork en werving en selectie.

Benieuwd naar hoe deze oplossingen het beste bij u passen? Klik dan hier en neem contact op.

Drijfveren in kaart brengen helpt u om een betrouwbare inschatting te maken van de toekomstmogelijkheden van een bestaande of nieuwe medewerker. 22 drijfveren worden in kaart gebracht. Daaruit kunt u opmaken of iemand van de werkzaamheden die hij doet, of moet gaan doen, energie krijgt, of dat het energie gaat kosten. Kortom wordt iemand gelukkig of ligt de kans op uitval op de loer.

Talenten meten is zinvol om van een medewerker of een team inzichtelijk te maken hoe de beste performance behaald kan worden. Door het in kaart brengen van 44 talenten krijgt u concrete handvatten om uw mensen, of uzelf, te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheren en om valkuilen heen te managen

Competenties meten doormiddel van 90 tot 360 graden feedback om te benutten tijdens selectie, coaching, beoordeling, beroepskeuze, re-integratie en mobiliteitsvraagstukken. in combinatie met het meten van de drijfveren en talenten krijgt u eenvoudig en gestructureerd inzicht of nieuwe en bestaande medewerkers het gewenste gedrag dat hoort bij een functie kunnen en willen laten zien, of dat zij in staat zijn om dit gedrag aan te leren.

Talenten ontwikkelen doormiddel van gerichte opleiding en training. Wanneer bekend is welke competenties ontwikkeld kunnen en moeten worden wordt er per competentie getraind. Dus geen tijdverslindende algemene opleidingen maar een effectieve persoonsgerichte aanpak afgestemd op de functie.

Teamwork, samen hetzelfde doel bereiken, de kracht van ieder individu benutten om samen sterk te staan. Ervoor zorgen dat iedereen elkaar begrijpt om zodoende zelf begrepen te kunnen worden. Met een 10 stappen programma wordt het hele team vanaf de visie gestimuleerd om zelf aan de slag gaan om af te spreken welk gedrag nodig is om succesvol te zijn en op welke momenten. Vervolgens worden de benodigde vaardigheden versterkt en wordt alles in de praktijk getoetst.

Werving & Selectie ondersteuning wanneer u geen tijd of zin heeft om nieuwe medewerkers aan te stellen. Ernst helpt u bijvoorbeeld met het opstellen van het functieprofiel, het lezen en selecteren van de CV’s, het voeren van het eerste en/of tweede selectiegesprek met kandidaten en het uitvoeren van een Talent Motivatie Analyse